Rohma Qamar

NEET (UG)

STATE RANK 116

Abhishek Kumar

-

UPTU 6

Nishant Singh

#

IIT 8

Sadaf

-

AMU 16

Manzil Zaheer

-

IIT 27

Avinash Kumar

-

CPMT 43

Abhishk

-

CPMT 45

Neelam Sadhwani

-

CPMT 92

Rajshree Yadav

-

CPMT 93

Arun Kumar

-

CPMT 115

Chandra Prakash

-

CPMT 128

Shikha Verma

-

CPMT 205

Vinay Kumar

-

CPMT 207

Gulam Nabi

-

CPMT 213

Rahmatullah

-

CPMT 213

Richa Shukla

-

CPMT 221

Parul Saxena

-

CPMT 377

Mahima Pandey

-

CPMT 409

Prajjwal Chaudhary

JEE Adv

AIR 508

Kavisha

-

CPMT 587

Jitendra Kumar

-

CPMT 664

Richa Singh

-

CPMT 750

MD.Arif

-

CPMT 777

Pratibha Verma

-

CPMT 788

Ganiurr Rehman

-

CPMT 791

Rajveer Singh

-

CPMT 911

Fatima Muneer

-

AIPMT 985

Nishtha Singh

-

AIR 1481

Sanya Tanveer

-

CPMT 1488

Vatsla

-

CPMT 1991

Tarannum

-

AIR 3157

Saqeba

-

AIR 5040

Fatima

-

AIR 5459

Rahul Vishwakarma

-

AIR 5972

Aman Verma

-

AIR 7008

Tabassum Firdaus

-

AIR 7078

Anupam Shukla

-

AIR 7210

asdasdas

-

UPTU 6

asdasdasad

-

UPTU 6